Välkommen till Johannisbergs Flygplats ESSX.

Position: 593436 N, 163024 E.

Johannisbergs radiofrekvens är 123,65Mhz.

Anropssignal "Johannisbergs radio"

Stockholm/Västerås Flygplats (Hässlö) radiofrekvens är 130,60 Mhz. Anropssignal "Västeråstornet"

Är Ni inte baserad på fältet och tänker flyga hit, måste Ni anmäla ankomst innan (PN).
För gästande helikoptrar, flygplan över 2 ton, flermotoriga flygplan samt flygplan med bullervärde överstigande 75 db(A) enligt miljövärdighetsbeviset gäller PPR.

Här anmäler du din ankomst (PN eller PPR)

Viktigt meddelanden till ni som flyger.
Trafikzon (ATZ) vid flygplatsen Västerås/Johannisberg är infört 2013-05-02.  Mer information finns under fliken "ATZ information, ESSX Drifthandbok"

Vi har en asfaltbana och ett stråk, 23 och 05, 850 meter långa. Det finns också ett grässtråk, 16-34 , ring för status, 021-13 56 12

Vi tillämpar vänstervarv vid bana och stråk 23 och högervarv till bana och stråk 05.

Segelflyg  och en livaktig falskärmshoppning samt Motorflyg bedrivs på fältet. Även Västerås Flygklubb Modellflyg verkar här.

Måndag och Onsdagskvällar när så vädret tillåter, segelflygs det med vinschstart.

Aktuellt på fältet 2021

Inställt! 7/5 - 9/5 Motorveteranernas marknad
7/7-2021 kl 10.00 --11/7 -2021 kl 12.00 - Summermeet
11/8-21 kl 10.00 -- 15/8-21 kl 12.00 - Reservdatum Summermeet

Glöm ej att titta i NOTAM

Segelflyg
Fallskärmsklubben Aros
Västerås Flygklubb
Källa: KSAB Pilotshop, www.pilotshop.se
Källa: KSAB Pilotshop, www.pilotshop.se