ATZ information, ESSX Drifthandbok
ESSX Drifthandbok rev 20190519.pdf
Det streckade är ungefär utsträckning av ATZ